Kruunu kynä

  • Corroform

    Korroform

    Australian IDM, instrumentti on Australian IDM:n suunnittelema ja valmistama, ja sitä käytetään pääasiassa paperitaitettujen ja omistettujen instrumenttien testaamiseen.
  • Corona pen

    Kruunu kynä

    Erilaiset vetolujat, kuten brittiläinen Schuman, brittiläinen kotimainen 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, voivat testata tarkasti, saavuttaako muovikalvon pintajännitys testikynän arvon.Anna käyttäjän ymmärtää tämä elokuva Soveltuuko se tulostukseen.